"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012


Τ' έχουν του Σούλη τα βουνά και στέκουν μαραμένα;
μήνα τα χιόνια τα βαρούν, μήνα και το χαλάζι;
Ουδέ τα χιόνια τα βαρούν, ουδέ και τα ζουγκράβια (1)
Ο Σουλεϊμάνης (2) τα βαρεί μ' εφτά χιλιάδες τούρκους...
                                       
 Ιωάννου Λαμπρίδου, Ηπειρωτικά Μελετήματα τ. Β' τχ. 8, σ. 36[1] Χονδρή χάλαζα. [Στη Σαγιάδα σιούγκραβο, λένε τη δυνατή βροχή με άγριο άνεμο.]
[2] Πρόκειται για τον Σουλεϊμάν Τσαπάρη από το Λιουράτι (Καταβόθρα) "... ός βαθύπλουτος δι αρπαγών εν Αιγύπτω γενόμενος, εξεστράτευσε (1772) μετά πολυαρίθμου στρατού και εισήλασε δια των Σκαπάτων εις Σούλη, επανήλθεν όμως πλήρης μεταμελείας και θλίψεως..".

Δεν υπάρχουν σχόλια: