"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012
Το «σκαθάρι του Φαραώ» ή το κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι των φοινίκων (Rhyncophorus ferrugineus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: