"Να μ' ήθελες κι εσύ, να μπόρεγα κι εγώ... "

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Μπροστά η Αλκυόνη (Alcedo atthis) και πίσω η Καραμπουλάκα  (Phalacrocorax carbo)...