"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Μπροστά η Αλκυόνη (Alcedo atthis) και πίσω η Καραμπουλάκα  (Phalacrocorax carbo)...