"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Από δω και πέρα, έχει να κάνει μόνο ο ξυλουργός.
Ο πετράς έφτιαχνε την θύρα την εσοχή και τις τρύπες κι έφευγε.
Ο ξυλουργός τοποθετούσε το κάσωμα της ξύλινης πόρτας
και μετά στη μιά πλευρά του
κάρφωνε αυτά τα καρφιά
που θα υποδέχονταν τους μεντεσέδες της πόρτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: