"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

 Θεόφιλος Χατζημιχαήλ.
"Ο Χορός του Ζαλόγγου. Οι Σουλιόταις να μην υποκίψουν εις τον ζυγόν του Αλή πασα απεφάσισαν οι γυναίκες αυτών να ανέβου εις τους βράχους του Ζαλόγγου εκυμάτισαν κύκλο χορόν και εγκρεμίζοντο  από τους βράχους του Ζαλόγγου εις τον Αχέρωντα ποταμόν του Σουλίου το 1808. οι δε άνδρες έπεσαν μαχόμενοι. Έργον Θεοφίλου Γ. Χ. Μιχαήλ 1929"
Μουσείο Θεόφιλου, Βαρειά Μυτιλήνης.

Ο Θεόφιλος προχώρησε ακόμα πιο πέρα τον Εθνικό Μύθο.
(Μύθος από τη στιγμή που ένα πραγματικό γεγονός, παίρνει
μυθικές διαστάσεις).
Στον ξεκάθαρο χορό έβαλε κι έναν άντρα
ενώ πρόστεσε και...οργανοπαίκτες!
(Χορός χωρίς όργανα, δε γίνεται!)


Δεν υπάρχουν σχόλια: