"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: