"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012Δεν υπάρχουν σχόλια: