"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: