"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Καιρό είχα να δω τέτοια ομορφιά!