"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Καιρό είχα να δω τέτοια ομορφιά!