"Να μ' ήθελες κι εσύ, να μπόρεγα κι εγώ... "

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Καιρό είχα να δω τέτοια ομορφιά!