"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Καιρό είχα να δω τέτοια ομορφιά!