"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Στις 5 Απρίλη του 1837, στο Μεσολόγγι
υπογράφτηκε το παραπάνω συμφωνητικό μεταξύ εμπόρων
για πώληση αλατιού
στα σκαλώματα της Γουμενίτσας
και των Αγίων Σαράντα.
"...να φροντίσουν να πουλήσουν εκ του άλατος Μεσολογγίου
όσην ποσότητα ήθελον δυνηθεί 
δια τα σκαλώματα Γουμενίτζης και αγίων Σαράντων..."

(Από τα αρχεία των Γ.Α.Κ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: