"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Μια μικρή συλλογή από διάφορα καρφιά μιας άλλης εποχής.
Με τα καρφιά αυτά συμπληρώνεται η αναφορά
στα μεταλλικά εξαρτήματα μιας θύρας...
Η επόμενη ενότητα θα αφορά στο ξύλινο τμήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: