"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013Κυκλοφόρησε, από το πάντα δραστήριο
Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου,
το νέο βιβλίο του καλού φίλου Γάκη Βουτσή
"Τα παραλειπόμενα...της ζωής του χωριού μας"
Είναι το τρίτο βιβλίο του δραστήριου Γάκη
ο οποίος το 1990 έγραψε το βιβλίο
"Το χωριό μου το Φοινίκι"
(επανεκδόθηκε το 1999 από το Λαογραφικό Μουσείο) 
και μαζί με το δάσκαλο Παναγιώτη Μήτση
το 2000 έγραψε το βιβλίο "Οι οικογένειες του Φοινικιού" .
Στο βιβλίο, όπως αναγγέλει ο τίτλος, 
ο Γάκης πρόστεσε ότι δεν είχε γράψει στην πρώτη του μελέτη.
Η εργασία του αυτή αποτελεί αδιάσπαστη ενότητα
με την πρώτη. Ήθη, έθιμα, συνήθειες, αλλά και 
ένα ωραίο τμήμα για την πανίδα της περιοχής
(κυρίως για τα πουλιά) κοσμούν το βιβλίο.
Άψογος ο σχεδιασμός του εξώφυλλου του βιβλίου
με το κεντρικό θέμα από μια παλιά
φοινικιώτικη κασέλα.Δεν υπάρχουν σχόλια: