"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: