"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: