"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Heinrich Kiepert

Ο χάρτης της Ηπείρου (CARTE DE L' EPIRΕ)
Βερολίνο 1880 και αποσπάσματα σε μεγέθυνση.  
Κλίμακα 1: 500.000  44Χ88 εκ.
με συνοδευτικό φύλλο όπου επεξηγούνται
οι αναφερόμενες στο χάρτη 
προτεινόμενες αναθεωρήσεις
των ελληνοτουρκικών συνόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: