"Να μ' ήθελες κι εσύ, να μπόρεγα κι εγώ... "

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013


"...Κήπος κεκλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: