"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013


"...Κήπος κεκλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: