"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Δάσος στο χιονισμένο Φαρμακοβούνι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: