"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Δάσος στο χιονισμένο Φαρμακοβούνι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: