"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Κυκλοφόρησε το λεύκωμα "Τα πετρογιόφυρα της Ηπείρου".
Είναι μια συνέκδοση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Ηπείρου
και της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στο λεύκωμα παρουσιάζονται 85 γεφύρια του Ν. Ιωαννίνων
6 της Άρτας
και 1 (ένα) της Θεσπρωτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: