"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Τα λάθη...πληρώνονται!

Για 10.000 Ευρά (πλέον ΦΠΑ) έγιναν τόσα λάθη;
Ερώτηση: Μια και ήταν συνέκδοση
έβαλε και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων το αντίστοιχο ποσό;

Δεν υπάρχουν σχόλια: