"Ο θάνατος θα ‘ρθει και θα ‘χει τα μάτια σου! "

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Τα λάθη...πληρώνονται!

Για 10.000 Ευρά (πλέον ΦΠΑ) έγιναν τόσα λάθη;
Ερώτηση: Μια και ήταν συνέκδοση
έβαλε και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων το αντίστοιχο ποσό;

Δεν υπάρχουν σχόλια: