"Ο θάνατος θα ‘ρθει και θα ‘χει τα μάτια σου! "

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Ο θάνατος του Μάρκου (συνέχεια)

Ήταν να μην αρχίσω με το Μάρκο...
Ο θάνατός του, ζωγραφισμένος από τον
Αθανάσιο Ιατρίδη (1799-1866)
το 1830.
Μελανογραφία (σέπια) σε χαρτί.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.
(Αρ. κατ. 4542)

Δεν υπάρχουν σχόλια: