"Τ'Κρέμασε τον άντρα μου, γιατί εγώ αντραλίζομαι! "

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Δραγάτης Πλεσίβιτσας και πολιτσάνος Σαγιάδος.

Κάτι πρέπει να γίνει με το δραγάτη της Πλεσίβιτσας
και τον πολιτσάνο της Σαγιάδος!

(ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, αρ.438 ,13-7-1891, σ.3)

Δεν υπάρχουν σχόλια: