"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Δραγάτης Πλεσίβιτσας και πολιτσάνος Σαγιάδος.

Κάτι πρέπει να γίνει με το δραγάτη της Πλεσίβιτσας
και τον πολιτσάνο της Σαγιάδος!

(ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, αρ.438 ,13-7-1891, σ.3)

Δεν υπάρχουν σχόλια: