"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Πολυζώης Λαμπανιτσιώτης

"Όποιος θέλει να γλυτώσει
στη Λαμπανίτσα να ξημερώσει!"

Από τα ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
του Π.Α. Παναγιωτίδη, 
που δημοσιεύτηκαν σε τρεις συνέχειες
στην εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
(Αρ. 5011, 24-1-1903, σ.4)

Δεν υπάρχουν σχόλια: