"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Διατομή συνδετήριας οδού.

Ενδεικτική τυπική [διότι η μπουλντόζα δεν κάνει χειρουργικές τομές!]
διατομή συνδετήριας οδού.
Δεν χρειάζεται κανείς να είναι μηχανικός για να καταλάβει
ότι το πλάτος της καταστροφής
θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 6,40 μ.
 τα οποία αναφέρουν στη μελέτη.
Μια ματιά στο σχεδιάγραμμα, δείχνει ότι οι εκσκαφές είναι μεγαλύτερες καθώς και οι επιχωματώσεις.
(Προσέξτε ότι στο μήκος της οδού, δεν υπολογίζουν
ούτε τον αναλημματικό τοίχο στην πάνω πλευρά του δρόμου).

Το πιο σημαντικό όμως θέμα είναι το παρακάτω:
Ενώ η αρχαιολογική Υπηρεσία κάνει υποδείξεις για την αλλαγή των σχεδίων του δρόμου,
απαραίτητη προϋπόθεση για την θετική της γνωμοδότηση
η περιβαλλοντική μελέτη 
ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!!!!!!
Η συνδετήρια οδός παραμένει με τα αρχικά σχέδια και τη στροφή
λες και δεν υπάρχει Αρχαιολογική Υπηρεσία!!!

Θα πρέπει αμέσως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
να αποσύρει την παράνομη περιβαλλοντική μελέτη
διότι δεν συμφωνεί με τις υποδείξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας!
Δεν μπορεί να καλεί το Δήμο Φιλιατών και τους ενδιαφερόμενους πολίτες
να γνωμοδοτήσουν για κάτι που δεν ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: