"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Στην Άνω Σκαφιδωτή

Η Άνω Σκαφιδωτή βρίσκεται σήμερα στο νομό Πρέβεζας
μέσα σε μια μικρή κοιλάδα,
απ΄' όπου πήρε και το όνομά της
(σκάφη, Σκαφιδωτή).
Το όνομα αποτελεί μετάφραση του παλιού:
(Κορίτιανη, κορίτος σλ. η σκάφη).

Με το φίλο μου το Νίκο το Σπύρου
ανεβήκαμε ως εκεί για δυο λόγους:
Ο ένας ήταν οι Παιώνιες.
Ο άλλος ο...Edward Lear.

Δεν υπάρχουν σχόλια: