"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Άρπιζα

Τελευταίος τύπος άρπιζας
(για την παλιά Σαγιάδα)
είναι αυτός που συναντάμε στα "Ντρουμπαταίϊκα"
στη Λαγγάδα.
Επειδή δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία
θα σας δείξω μια αναπαράσταση
επί...του εδάφους:
Αυτή η σιδερένια ράβδος
(που προφανώς την έφερναν από την Κέρκυρα)
κατέληγε σε μια πεπλατισμένη κεφαλή
η οποία είχε μια τετράγωνη τρύπα στη μέση.
Μεταξύ του ισογείου και του ορόφου
τοποθετούσαν τη ράβδο
ώστε να εξέχει μόνο η κεφαλή.
(Ακριβώς στην εσωτερική μεριά της οπής).
Η ράβδος αυτή έβγαινε από την άλλη μεριά του σπιτιού.
Στη μέση γινόταν η σύνδεση με καρόβιδες.
Στην τρύπα σφήνωναν μια σιδερένια βέργα
με τετραγωνική διατομή.
Έτσι ασφάλιζαν την οικοδομή
σαν τα σημερινά σενάζια.
(Στο συγκεκριμένο σπίτι, είχαν διπλή σειρά από άρπιζες
και μόνο στις δυο πλευρές του σπιτιού
νότια και ανατολική).

Δεν υπάρχουν σχόλια: