"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Eduard Lear 5-5-1849

Η πορεία του Edward Lear
στις 5 Μάη του 1849
Από τα Λέλοβα, στην Κρανιά, στη Ζέρμη 
και το βράδυ στην Κιάφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: