"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Eduard Lear 5-5-1849

Η πορεία του Edward Lear
στις 5 Μάη του 1849
Από τα Λέλοβα, στην Κρανιά, στη Ζέρμη 
και το βράδυ στην Κιάφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: