"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Πάνω στο "κατάρτι" στηρίζονταν όλα τα εξαρτήματα.
Το ίδιο το κατάρτι, στηρίζονταν σε ένα δοκάρι της οροφής,
αλλά αν ήταν κοντό, το δοκάρι κατέβαινε πιο κάτω.
Το κατάρτι ενισχύονταν από μια μεταλλική στεφάνη ("τουρκί")
και στο εσωτερικό του είχε μια μεταλλική ράβδο
η οποία έμπαινε στην υποδοχή που ήτανε καρφωμένη
πάνω στο δοκάρι της οροφής.
Στη βάση του το κατάρτι, ήταν ακριβώς το ίδιο
κι έμπαινε μέσα στην τρύπα από το "κατάρι"
την πέτρινη ρόδα (μυλόπετρα) που ήταν τοποθετημένη 
μέσα στο αλώνι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: