"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Κι άλλοι 230 τόνοι στη Λουρίδα!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ιωάννινα 01-07-2014
 Αριθ. πρωτ.: 69663/2540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των υπ’αριθ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 (ΦΕΚ 964Β/2013) ΚΑΙ υπ’αριθ.
1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και
φορείς εκπροσώπησής τους ( οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να
λάβουν γνώση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης για την
τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Πλωτή μονάδα
ιχθυοκαλλιέργειας, συνολικής δυναμικότητας 230 τόνων/έτος θαλάσσιων
μεσογειακών ιχθύων, σε έκταση 20 στρ. στη θέση «Χασομέρι» Λωρίδας
Σαγιάδας του (πρώην) Δήμου Σαγιάδας Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω αύξησης της
δυναμικότητας της μονάδας και νομιμοποίηση των χερσαίων υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων στη θέση «Χασομέρι» Λωρίδας Σαγιάδας.
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας
είναι η εταιρεία «ΜΠΛΕ ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε.».
Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής
Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου.
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου –εκτός του Π.Σ.- για
την παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας/τμήμα Αλιείας (Ηγουμενίτσα) , κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Η παρούσα Ανακοίνωση-Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα « Η
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ » την 03-07- 2014.
( Τηλ. επικοινωνίας : «ΜΠΛΕ ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε.» 26650 28710.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Σ.
 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ


Άλλοι 230 τόνοι ψαριών στη Λουρίδα "Σαγιάδας". 
Ωραία και καλά, αλλά κανείς δεν ρωτάει αν αυτός ο έρμος μικρόκοσμος, αντέχει κι άλλο βάρος!
Οι υπηρεσίες βλέπουν το θέμα της κάθε εταιρείας χωριστά και όχι συνολικά ως οφείλουν!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΗ ΛΟΥΡΙΔΑ!!!
Και ψάρια (κι άλλα ψάρια) και μπάζα και πετρέλαια!
Και κτηνοτροφία και γεωργία.
Μήπως, λέω μήπως, ν' αφήσουμε και μια ανάσα στον τουρισμό;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: