"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

λιοτρίβι

Επειδή το ιστολόγιο αυτό έχει μια αδυναμία στα λιοτρίβεια
δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε από την Καρτέρεζα
δίχως να δούμε ένα λιοτρίβι
που βρίσκεται μέσα στον οικισμό, δίπλα από τη στέρνα
(δεν αποκλείεται η στέρνα να κατασκευάστηκε
για να εξυπηρετήσει το λιοτρίβι).


Από το λιοτρίβι, έχει απομείνει μόνο ένα τμήμα
από το σιδερένιο σφιγκτήρα
και η βάση από το αλώνι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: