"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Νικόλα ΚόροςΟ Νικόλα Κόρος, Σαγιαδινός (99 χρονώ σήμερα)
όταν εκπαίδευε πολυβολητές για τον πόλεμο του 40.

Δεν υπάρχουν σχόλια: