"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014


Τελικά τον πετύχαμαν το...σοβατζή της Οζντίνας!


Δεν υπάρχουν σχόλια: