"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Αλή πασάς και κυρά Βασιλική (συνέχεια)

Alexandre-Marie Colin (1798-1875)

Δεν υπάρχουν σχόλια: