"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Στροφιλιά

Η λίθινη βάση από το λιοτρίβι που βρισκόνταν 
στη μονή Ραγίου.
Είναι το μόνο κομμάτι που απόμεινε
από τον πλούσιο εξοπλισμό
αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό.
(Εγώ τουλάχιστον, δεν έχω εντοπίσει άλλο στη Θεσπρωτία).

Δεν υπάρχουν σχόλια: