"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Οι εκβολές του Καλαμά

Από την κορφή του προφήτη Ηλία:
Από αριστερά το βουνό της Σκουπίτσας
(Μαυροβούνι ή Μαύρο όρος)
οι εκβολές του Καλαμά κι ο Μπιρμπίλης
(ή Μάλι θατ).
Στα πόδια του Μπιρμπίλι το Σμέρτο. (Λ.Α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: