"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΗ ΒΡΥΣΕΛΛΑ

Η ιταλική γέφυρα πάνω στον ποταμό Καλαμά στη θέση του πορθμείου της Βρυσέλλας Πίσω διακρίνεται το φυλάκιο και σπίτι του περατάρη. ARCHIVIO STORICO LUCE ΚΩΔ. RG00007035.

Δεν υπάρχουν σχόλια: