"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Στον Άγιο πάντο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: