"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

το σφυρί του καλατζή
Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κώστα Μπαλάφα, βλέπουμε τον γανωτζή επί το έργον. Επιδιορθώνει ένα αγγειό. Το σφυρί που κρατάει στην κάτω φωτογραφία της συλλογής των εργαλείων του (υπό ίδρυσιν) μουσείου. Μέσα στο αγγειό έχει τοποθετήσει ένα αμόνι που φαίνεται στην άλλη φωτογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: