"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

πριόνια...Στον πίνακα της Μαρκιανής βιβλιοθήκης της Βενετίας, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο έκοβαν κατά μήκος τους κορμούς για να φτιάξουν δοκάρια κλπ. Κάτω, το μεγάλο πριόνι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: