"Απ' Μωρή καρδιά του κιαρατά π' ό,τι κιαν δεις ζηλέβεις, από σεβντά μαράζωσες, πάλι σεβντά χαλέβεις!" "

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Αίνοι


«…Η σκοτεινιά έχει καλύψει ολόκληρη την πεδιάδα. Το βάδισμα της νύχτας πάνω στα κουφάρια των βουνών, κι αυτό το εγκαταλειμμένο μοναστήρι, όπου μέσα στην εκκλησία, το μοναδικό καντήλι φέγγει ένα λαό φαντασμάτων, προδίνουν μια κάποια αγωνία…»  Jacques Lacarriere Το ελληνικό καλοκαίρι σ.23

Δεν υπάρχουν σχόλια: