"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017


"Ένα αίνιγμα της Τσαμουριάς είναι αυτό που συνέβη στις αλβανικές καθολικές εκκλησίες επειδή οι Οθωμανοί όταν ήρθαν δεν βρήκαν την ορθόδοξη εκκλησία, αλλά την καθολική. Γιατί οι αλβανικές καθολικές εκκλησίες επέστρεψαν κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία; Σήμερα υπάρχει ακόμη μια μικρή κοινότητα στην Τσαμουριά, στην Πρέβεζα που ανήκει στην καθολική πίστη. Στη φωτογραφία , η καθολική εκκλησία στην Παραμυθιά που επέστρεψε στην ορθόδοξη εκκλησία."

Παρακολουθώ τις δημοσιεύσεις των Αλβανοτσάμηδων στο Φεϊσβούκινο και σαλτάρω! Ο Arben Llalla έχει γράψει πρόσφατα βιβλίο για την Τσαμουριά. Πέρα από το γεγονός ότι κατακλέβει τις φωτογραφίες από το LA BASTIA και τις ανεβάζει για δικές του (πρόσφατο παράδειγμα εδώ)

συνεχίζει με παλαβές θεωρίες! Τελικά, αυτοί κάνουν μεγάλη ζημιά στην υπόθεση που δήθεν εξυπηρετούν. Όχι στη Χάγη δεν πάνε μ' αυτά τα επιχειρήματα, αλλά ούτε στην Κωλοπετινίτσα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: