"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Για τη Μουργκάνα

Συζητώντας με την...ιστορία!
100 χρονών σήμερα ο Γεώργιος Πάτσης, συζητάει μαζί μου για τις μάχες της Μουργκάνας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: