"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Για τη Μουργκάνα

Συζητώντας με την...ιστορία!
100 χρονών σήμερα ο Γεώργιος Πάτσης, συζητάει μαζί μου για τις μάχες της Μουργκάνας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: