"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Σουλιώτης

Τί χαλεύει ο Σουλιώτης με την...Αθηναία;

Ότι η Σουλιώτισσα με τον...Γιαννιώτη!


D[EVAL], C[harles]. Deux annés en Constantinople et en Morée (1825-1826) ou Esquisses historiques sur Mahmoud, les Janissaires, les Nouvelles Troupes, Ibrahim-Pacha, Solyman- Bey etc.; par M. D...M..., élève interprète du roi en Constantinople; ouvrage orné d'un choix de costumes orientauc soigneusement colorés, et lithographiés par M. Collin, élève de Girodet, Παρίσι, Nepveu, 1827.

Δεν υπάρχουν σχόλια: