"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Κλόκερ

Παλιά το Κλόκερ τό έγραφα με ω δεν ξέρω γιατί. (Το Κλόκερ είναι ο δεύτερος συνοικισμός της νέας Σαγιάδας. Ο πρώτος είναι το Κοτσέκι, ο δεύτερος -είπαμαν- το Κλόκερ κι ο τρίτος το Σκάλωμα.