"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Φιλιάταις 10 Ιουνίου 1882

Άλλοι λύνουν σταυρόλεξα κι άλλοι προσπαθάνε να διαβάσουν παλιά χειρόγραφα! :)

Γρ[όσια]
589 ήτοι πεντακόσια Ογδοήντα ενιά χρεοστώ να πληρόσω ο υπο-
φαινόμενος εις την διαταγήν του μαστόρ Γιώργη Θανάση από Προ
σογιανη κ μαστόρ Νικόλα Αθανάση από σήμερον μεθ ημέρας
πενήντα μια Αριθμός «51» παρελθούσης της προθεσμίας κ τον νο
μιμον τόκον κ τα ανωτέρω Γρ. θέλω τα πληρώσω εις αργυρά με
τζίτια προς Γρ «20» το μετζήτι κ εις ένδειξιν υποφαινομαι
την 10 Ιουνίου 1882
                    Φιλιάταις            Ρε[τ]ζο Λιαμης δεχομε τα ανοθεν οια
                                               γραματα γιωργ. Θανασης του ιπο
                                               γραφο κ μαρτιρο-
                                               Ημιν Λιαμης μαρτιρω

(Αρχείο περιοδ. «Αρμολόι» & Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων, Πυρσόγιαννη)

                            


Δεν υπάρχουν σχόλια: