"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Το εσωτερικό του καθολικού είναι κατάγραφο
αλλά οι τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες από τη φωτιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: