"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

γωνιόλιθοι

Γωνιόλιθοι στα κελιά του μοναστηριού.
Τα μικρά κεραμίδια που συμπληρώνουν τα κενά
είναι χαρακτηριστικό διακοσμητικό στοιχείο
της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: