"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Anemone blanda


Ανεμώνη η χαρίεσσα (Ανεμώνη του βουνού)
Η Ορεία ανεμώνη του Θεόφραστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: