"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

καλύβες

Την καλήν μου και μιαν καλύβην
(Όσοι δεν έχουν καλήν
-ή δεν θέλουν-
παίρνουν τις δυο καλύβες της φωτογραφίας!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: