"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Αθηναγόρας

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον μπερδεύει
ενώ η Μητρόπολη Παραμυθιάς
βιάζεται να τον ξαποστείλει
μερικά χρονάκια γρηγορότερα.
Τον...πεθαίνει το 1934
ενώ ο άνθρωπος συνέχιζε να γράφει και να εκδίδει
και το 1940!
Παρ' ότι αγνοούν το έργο του μετά το 34
η κριτική τους είναι ...αυστηρή:
Από καθαρώς επιστημονικής απόψεως,
η παραγωγή του καλάμου του
είναι εν πολλοίς μετρίας αξίας,
αλλά έχει ικανά φιλολογικά προτερήματα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: