"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Κουτσουπιά

Ακόμα και μέσα στο Χειμώνα η Κουτσουπιά
(Cersis siliquastrum)
φλογίζει με τους καρπούς της το τοπίο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: